Chronicles, Geology, Region Development, and Travel Notes

中華歷史地理大辭典

中華歷史地理大辭典

Author :  章崁 編著

Publisher :  新文豐出版社

本書詮釋詳明,引證確當,所取材料採輯中外各種圖書,多至七八百種,兼附各種圖表隨次插入,以補詮釋所不及。<新文豐出版社>

NT1,213 NT1,348

中西交通史(2冊)(新一版)(平)

中西交通史(2冊)(新一版)(平)

Author :  方豪

Publisher :  中國文化大學華岡出版部

本書詳考史前以至近代中西交通事蹟,包括歐亞、東南亞及南洋等地,闡述民族、宗教、文化、學術、藝術、貿易等諸般關係,為中西交通史之鉅著。分上、下兩冊,除導言外,另有四篇,六十九章。第一篇述自史前至秦漢魏晉

NT665 NT700

中西交通史(2冊)(新一版)(精)

中西交通史(2冊)(新一版)(精)

Author :  方豪

Publisher :  中國文化大學華岡出版部

本書詳考史前以至近代中西交通事蹟,包括歐亞、東南亞及南洋等地,闡述民族、宗教、文化、學術、藝術、貿易等諸般關係,為中西交通史之鉅著。分上、下兩冊,除導言外,另有四篇,六十九章。第一篇述自史前至秦漢魏晉

NT808 NT850

中西交通史料彙編

中西交通史料彙編

Author :  張星烺

Publisher :  世界書局

本書共九編,首編敘上古時代之中外交通,二編以下分敘古代中國與歐洲、非洲、阿拉伯、亞美尼亞、猶太、伊蘭、西部土耳其斯坦、印度之交通。早期治中外交通史者,無論如沈曾植之精審,丁謙之博雜,皆有未能利用域外史

NT5,400 NT6,000

中部縣志四卷

中部縣志四卷

Author :  清.李暄等修,劉爾怡等纂

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT1,464 NT1,830

中部縣志(一冊)

中部縣志(一冊)

Publisher :  台灣學生書局

台灣學生書局

NT810 NT900

九州釋名

九州釋名

Author :  鮑 鼎著

Publisher :  廣文書局

廣文書局

NT387 NT430

九疑山志九卷

九疑山志九卷

Author :  明‧蔣鐄、俞向葵等輯

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT2,176 NT2,720

九疑山志四卷

九疑山志四卷

Author :  清‧吳繩祖編,樊在廷纂輯

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT2,200 NT2,750

乾州志二卷

乾州志二卷

Author :  ?明.楊殿元、王世芳等纂修

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT1,676 NT2,095

乾州志稿補正

乾州志稿補正

Author :  清.周銘旂編纂

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT1,072 NT1,340

乾州直隸州志

乾州直隸州志

Author :  清.丁善慶、張日章等修纂

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT872 NT1,090

乾縣新志十五卷

乾縣新志十五卷

Author :  民國.續儉、田屏軒等修,范凝績等纂

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT1,800 NT2,250

二華開河渠圖說

二華開河渠圖說

Author :  清.魏光燾等撰,童光瀛測繪

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT832 NT1,040

五寨縣志二卷

五寨縣志二卷

Author :  清‧秦雄褒原修,朱青選重刊本

Publisher :  成文出版社

成文出版社

NT1,688 NT2,110

Showing 121 to 135 of 1489 (100 Pages)
Recently viewed