Museum Studies

博物館展示的傳統與展望

博物館展示的傳統與展望

Author :  呂理政

Publisher :  南天書局

南天書局

NT213 NT250

博物館與原住民

博物館與原住民

Author :  許功明

Publisher :  南天書局

南天書局

NT255 NT300

原住民藝術與博物館展示

原住民藝術與博物館展示

Author :  許功明

Publisher :  南天書局

南天書局

NT306 NT360

當代博物館探索

當代博物館探索

Author :  張譽騰

Publisher :  南天書局

南天書局

NT238 NT280

美術館教育理念與實務

美術館教育理念與實務

Author :  劉婉珍

Publisher :  南天書局

南天書局

NT306 NT360

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)
Recently viewed