Design:
Balustrady ze stali nierdzewnej

Strony internetowe

大理院解釋例全文、大理院判決例全書

大理院解釋例全文、大理院判決例全書
型 號: CHW-2876
庫存狀況: 需等待2 - 4工作日調貨
ISBN: 4711871494466

出版年份 據民國20年刊本重印
出版社 成文出版社
圖書館分類
書籍作者 郭衛編輯
定價: NT9,600
售價: NT7,680 ( 8折 )
購買數量:  
書籍資訊
出版年份 據民國20年刊本重印
出版社 成文出版社
叢書系列 民國史料
圖書館分類
書籍作者 郭衛編輯
書籍頁數 3冊
郭衛編輯

大理院解釋例全文:民國元年,北京政府成立。改組遜清大理院,置為最高司法審判機關,並操統一解釋法律之權,以迄於民國十六年。此一時期中,北京政府轄下各級法院,於民刑事件之疑義滋多,大理院每不憚長篇累牘,論述學理,引證事實,詳予解釋。國民政府統一全國後,大理院改組為最高法院。然歷年所為解釋例,除與現行法令抵觸者外,部份仍予沿用。其意蓋以法學之研究,惟理是求,鑒往知來,但本舍短從長之義,並無古今中外之分,法界人土郭元覺識此,乃窮耕歷年北京政府公報,盡擷大理院解釋例文,於往返公文四千餘篇中。得例二千零十二條,輯為兩冊付梓,以為當世法家參考,原書於民國十九年六月出版。大理院判決例全書: 前書編輯人郭君以「大理院解釋例」雖經輯就,而該院歷年判例未予整理,不無厥失。乃據北京政府大理院編印之「判例要旨匯寬」正、續集。並遍搜北京政府時代有無條文可據之判例。刪煩補闕,輯為一書,首尾具備。盡收北京政府大理院十餘年判決實例,完整無缺。內中以民法、商法、暫行刑律、民刑訴訟條例、法院編制法等判決例份量最多。是書於民國二十年六月出版。本社以上述「大理院解釋例全文」、「大理院判決例全書」雖屬北京政府司法典籍,然就法學研究觀點言.並不失其參考價值,故予重印,以為法學研究參考資料。為便於檢查,本社並添印「大理院解釋例全文」「大理院判決例全書」檢查表一種.一併附於書後。 <成文出版社>

南天書局有限公司