Design:
Balustrady ze stali nierdzewnej

Strony internetowe

Lah-jih身世kap親人

Lah-jih身世kap親人
型 號: AGP-0714
庫存狀況: 需等待2 - 4工作日調貨
ISBN: 9789578018877

出版年份 2020
出版社 前衛出版社
圖書館分類
書籍作者 蕭平治
定價: NT300
售價: NT270 ( 9折 )
購買數量:  
書籍資訊
出版年份 2020
出版社 前衛出版社
叢書系列
圖書館分類
書籍作者 蕭平治
書籍頁數 224
蕭平治(Siau Lah-jih)

生日:1941年8月8日(農曆閏6月16日)

學歷:

彰化縣田中第一國民學校

省立彰化中學初中部

省立台中師範學校普師科:1962

省立台中師範專科學校師資科經歷:

1962.8~1977.7彰化縣三潭國小教師

1977.8~2005.7彰化縣田中國小教師

2000.7~2005.8彰化縣本土語言種子教師

2002.7~2005.8彰化縣國教輔導團台語輔導員

2002.7~2005.8彰化縣本土語言師資培育講師

2002.9.28服務40年獲教育部資深優良教師獎

2002.9.28彰化縣91年特殊優良教師 (師鐸獎)

2002.11~2005.8彰化縣國小台語教材教學諮詢委員

2002.12.26~2003.12.25教育部國語推行委員會委員

2003.12~2004.1教育部「調查國民中小學閩南語教科書或教材用字計畫」工作小組委員

1962.8~2005.8彰化縣田中國民小學退休

2005.9~2019彰化縣國教輔導團 台語輔導顧問

2008~2012彰化縣本土語言推動委員會委員

1996.1.1~2019財團法人半線文教基金會董事

2001.9.9~2007.8台灣羅馬字協會第一、二、三屆理事

2006.2.1~2010.7.31中山醫學大學專業技術講師台語文教學經歷:

1991年5月,佇一个鄉土文化研習營,接觸台語音韻十五音ê教

學,tō投入台語音韻ê研究。並chiâⁿ做彰化縣母語教學種籽教師。

1993年歇熱,接觸鄭良偉教授「羅漢lām寫」台文觀念,寫出

第一篇台文作品「阿爸ê鹿角煙吹」tō受著肯定,開始台文寫作

ê興趣。

1995年7月,為著台文寫作,開始學電腦,應用台文輸入法寫

作,愈寫愈趣味愈寫愈進步。

1998年6月《台灣俗語鹹酸甜二百五十串》獲教育部『獎勵漢

語方言研究著作』佳作獎狀及獎金五萬元。

台灣第一本

台語文三代人的家族史台灣母語振興者Lah-jih

上親切活跳ê庄跤囡仔家族史

 台語文運動者蕭平治堅心傳承母語、用台語創作。對國校老師退休了後,家己學台語文拼音,佇90年代電腦網路起行的時陣,開發電腦拍字軟體,編寫教材、起網站blog,為著台語文運動拍拼奉獻二十外冬,持續推sak台灣主體性ê台灣學(Taiwanology)。  這本《Lah-jih身世kap親人》,是伊家族kap身世ê紀錄,透過上純粹、上媠氣ê台語書寫,寫出家己ê家族歷史,見證台灣佇清國、日本時代到今仔日ê中華民國三段殖民統治之下,台灣人民ê生活點滴,會使講是台灣殖民史ê縮影。  蕭平治(Lah-jih)佇本冊寫出祖厝歷史變遷、爸母慈愛ê事蹟、兄弟ê溫暖親情,mä有Lah-jih伊tī學校讀冊ê趣味代誌。內面有真濟話語是漸漸拍無去、已經失傳ê台灣話,這lóng是人類文化學kap 民俗學會當去研究ê好材料。這本冊定著是台語語言學真寶貴ê語料,同時也是台灣家族歷史書寫、歷史研究ê珍寶。

<前衛出版社>

南天書局有限公司