Design:
Balustrady ze stali nierdzewnej

Strony internetowe

通志堂經解目錄/讀易別錄/勿菴歷算書目/世善堂藏書目錄/稽瑞樓書目(精)

通志堂經解目錄/讀易別錄/勿菴歷算書目/世善堂藏書目錄/稽瑞樓書目(精)
型 號: SWF-0321
庫存狀況: 需等待2 - 4工作日調貨
ISBN: 9571701165

出版年份 1984
出版社 新文豐出版社
圖書館分類
書籍作者 清 翁方綱 訂/清 全祖望 撰/清 梅文鼎 撰/明 陳第 撰/清 陳揆 撰
定價: NT440
售價: NT396 ( 9折 )
購買數量:  
書籍資訊
出版年份 1984
出版社 新文豐出版社
叢書系列
圖書館分類
書籍作者 清 翁方綱 訂/清 全祖望 撰/清 梅文鼎 撰/明 陳第 撰/清 陳揆 撰
書籍頁數
清 翁方綱 訂/清 全祖望 撰/清 梅文鼎 撰/明 陳第 撰/清 陳揆 撰

1.通志堂經解原刻次第,略舉卷帙原委,錄為目,以備檢查。 2.讀易別錄者列圖緯於篇首,而以諸書附之,略疏證其門戶之異同,以見其必不可以言經也。 3.勿菴歷算書目,稍為臚列書名,各繫數語,發揮撰述本旨,庶以質諸同好,共明茲事云爾。 4.世善堂藏書目錄以所得諸書萬有餘卷,精為位置,以類相從,因成目錄。 5.稽瑞樓書目,蔭從翁叔平假得刊之,庶可與張氏愛日精廬藏書志並傳。 (叢選004) <新文豐出版社>

南天書局有限公司