Design:
Balustrady ze stali nierdzewnej

Strony internetowe

甲骨文字集釋(全八冊) (精)

甲骨文字集釋(全八冊) (精)
型 號: SNC-1180
庫存狀況: 缺書中
ISBN:

出版年份 2004
出版社 中央研究院歷史語言研究所
圖書館分類 文字學
書籍作者 李孝定
定價: NT2,000
售價: NT1,900 ( 95折 )
購買數量:  
書籍資訊
出版年份 2004
出版社 中央研究院歷史語言研究所
叢書系列
圖書館分類 文字學
書籍作者 李孝定
書籍頁數

李孝定自殷虛甲骨出土以來,為之考訂研索者,有數十百家,或據以證驗古代歷史,或據以考見社會制度,或講曆法,或研禮制,而要旨以創通文字為先務。至甲骨文字之研究自瑞安孫氏開始,後學通人朋興,斯學益富,弘篇鉅製,卷帙繁興,而初學者莫由於是。於是作者采摭眾說,編為字書,分別部居,使用者便於觀覽,於初學亦不無裨助也。本書之分別部居,悉從《說文》。正文計十四卷,另附卷首一卷,包括序言、凡例、目錄、索引、引書簡表、後記等。補遺一卷,凡正文未備者屬之。存疑一卷,收諸家有釋但未能成為定論者。待考一卷,不可識之字屬之。(中央研究院歷史語言研究所專刊之五十) <中央研究院歷史語言研究所>
南天書局有限公司