Design:
Balustrady ze stali nierdzewnej

Strony internetowe

中日歐美澳紐所見所拓所摹金文彙編

中日歐美澳紐所見所拓所摹金文彙編
型 號: YIW-0191
庫存狀況: 需等待2 - 4工作日調貨
ISBN:

出版年份
出版社 藝文印書館
圖書館分類
書籍作者 巴納張光裕合著
定價: NT22,000
售價: NT19,800 ( 9折 )
購買數量:  
書籍資訊
出版年份
出版社 藝文印書館
叢書系列
圖書館分類
書籍作者 巴納張光裕合著
書籍頁數
巴納張光裕合著

本書係澳洲巴納博士費時20載,親向歐美亞洲各博物館,借錄摹拓,積有成數,迺與張光裕博士共同整而成。凡收錄銅器2500餘件,其中未為前人著錄,而為本書特有者,達700餘器。有為前人著錄而著錄之書已絕版難覓者,達400餘器。其餘材料則分別自中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館、國家圖書館、日本京都大學人文科學研究所等著名之學術機構及私人收藏家所助,尤為難能可貴。本書所收銘文之原器物,多經編者目驗,故目錄所列器物之收藏處所,皆翔實可靠。見一器,查目錄,即知器物之流傳經過,及現在歸宿。首冊分列中英文序言、器名總目 <藝文印書館>

南天書局有限公司